Artikel 100 brief inzake de Nederlandse bijdrage aan antipiraterijoperaties in 2015

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 29 521Nederlandse deelname aan vredesmissies Nr. 267 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN, VAN DEFENSIE EN VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKE- LINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 november 2014 De huidige Nederlandse bijdrage aan de antipiraterijoperaties EU-Atalanta en NAVO Ocean Shield (Kamerstuk 29 521, nr. 214) loopt eind 2014 af. In overeenstemming met artikel 100 van de Grondwet informeren wij u hierbij over het besluit van het kabinet de Nederlandse bijdrage aan de ope…