Aanbieding afschrift van brief aan FCB (Fundashon Cas Bonairiano) inzake garantstelling leningen

2014D40923 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 november 2014 De vaste commissie voor Koninkrijksrelaties heeft op 22 september verzocht om een afschrift van mijn antwoord op de brief van de Fundashon Cas Bonairiano (FCB) van 25 augustus waarin deze stichting om een garantstelling van het Ministerie van BZK of van het Waarborg- fonds Sociale Woningbouw (WSW) verzoekt. Bij deze doe ik u het gevraagde afschrift toekomen. De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok nds-tk-2014D40923…