Verzoek om toestemming te verlenen om ambtenaren te laten deelnemen aan een technische briefing op 19 november a.s. over antipiraterij-operaties

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 november 2014 Op 11 november jl. heeft de vaste commissie voor Defensie mij verzocht toestemming te verlenen om ambtenaren te laten deelnemen aan een technische briefing op 19 november a.s. over antipiraterij-operaties. Dit naar aanleiding van de Evaluatie van de Nederlandse inzet in de antipiraterij- operaties Atalanta van de EU en Ocean Shield van de Navo in 2013 (Kamerstuk 29521, nr. 264) en de Beleidsdoorlichting ‘Bescherming kwetsbare scheepvaart nabij Somalië’ (Kamerstuk 31516, nr. 6). Hierbij deel ik u mee dat ik da…