Uitstel toezending reactie op het verzoek van de leden Bashir en Omtzigt inzake investering in asbestsanering en zonnepanelen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 002Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nr. 79 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 november 2014 Tijdens de regeling van werkzaamheden op donderdag 13 november 2014 (Handelingen II 2014/15, nr. 24, nr. 24, item 5) heeft het lid Bashir verzocht om een brief over fiscaal aantrekkelijke investeringen in asbestsanering en zonnepanelen, zoals genoemd in een artikel op de website NRC Q 1. Het lid Omtzigt verzocht verde…