Aanbieding van het “Convenant ten aanzien van de verbeteringen in de steenkolenketen”

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 26 485Maatschappelijk verantwoord ondernemen Nr. 195 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 november 2014 Hierbij stuur ik u, mede namens de Minister van Economische zaken, een kopie van het «Convenant ten aanzien van de verbeteringen in de steenkolenketen»1. Het convenant is vandaag getekend met de energiebe-drijven NUON, E.ON, GDF Suez, EPZ en Essent. Het convenant zal spoedig in de Staatscourant worden gepubliceerd. Hiermee word…