Geïntegreerde benadering en aanwending Budget Internationale Veiligheid

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 694Internationale Veiligheidsstrategie Nr. 7 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN BUITENLANDSE ZAKEN, VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, VAN DEFENSIE EN VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 november 2014 Eén van de speerpunten van dit kabinet is de geïntegreerde benadering. Deze brief beschrijft hoe het kabinet hier invulling aan geeft, als toegezegd in het notaoverleg over het Budget Internationale Veiligheid (BIV) van 11 november 2013 (Kamerstuk 33 750 V, nr. 5…