Reactie op publicatie van het openingsbesluit formele onderzoekprocedure inzake vermeende staatssteun bij Starbucks

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 21 501-07Raad voor Economische en Financiële Zaken Nr. 1200 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 november 2014 Met deze brief ga ik nader in op de publicatie van het openingsbesluit van de Europese Commissie inzake de formele onderzoeksprocedure naar vermeende staatssteun bij Starbucks Manufacturing BV. De Europese Commissie (Commissie) heeft vandaag de niet-vertrouwe-lijke versie van het openingsbesluit in de Starbucks-procedure gepubli- ceerd op haar websit…