Reactie op het SP-rapport ‘Hart voor de zaak’ (2010)

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 31 311Zelfstandig ondernemerschap Nr. 141 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 november 2014 Tijdens het WRR-debat van 24 juni jl. 1 heb ik toegezegd om nog terug te komen op het SP-rapport «Hart voor de zaak» uit 2010. De SP komt in het rapport middels tientallen aanbevelingen op voor de positie van de kleine ondernemer. Een thema dat de SP een warm hart toedraagt. En terecht, ik onderschrijf van harte dat het kleinbedrijf een belangrijke kracht vormt binnen o…