Antwoorden op vragen van de commissie over bijdragen resolutiefonds

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 21 501-07Raad voor Economische en Financiële Zaken Nr. 1201 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 november 2014 Op 27 oktober jl. heb ik uw Kamer middels een brief (Kamerstuk 21 501-07, nr. 1179) geïnformeerd over de door de Europese Commissie gepubliceerde documenten inzake de berekening van de bijdragen die banken respectievelijk aan de nationale afwikkelingsfondsen en aan het Europese afwikkelingsfonds (Single Resolution Fund, SRF) moeten betalen. Deze documenten …