Communicatie aan AWBZ-cliënten

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 30 597Toekomst AWBZ Nr. 483 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 13 november 2014 Met deze brief informeer ik u over de wijze waarop (nieuw) verantwoorde-lijke partijen huidige AWBZ cliënten de komende periode informeren over hun ondersteuning en/of zorg in 2015. In het algemeen overleg van 30 oktober jl. over de wijkverpleging heb ik toegezegd u hierover te informeren. Eerder heb ik de communicatie-inzet rondom de hervorming van de langdu…