Reactie op verzoek commissie inzake Regeling van Werkzaamheden d.d. 16 oktober 2014 over het bericht ‘Zelfmoord in de GGZ vaak vermijdbaar’

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 25 424Geestelijke gezondheidszorg 32 793Preventief gezondheidsbeleid Nr. 256 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 november 2014 Op 16 oktober jl. was in een uitzending van Zembla het toenemend aantal suïcides in Nederland aan de orde. Naar aanleiding van deze uitzending heeft u mij verzocht om een schriftelijke reactie (Handelingen II 2014/15, nr. 15, item 7). Het is zorgwekkend dat het aantal suïcides in Nederland toeneemt. Deze toename vindt…