Uitstelbrief over het verzoek om nadere informatie over het alcoholslotprogramma

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 29 398Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 427 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 14 november 2014 Naar aanleiding van de procedurevergadering van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van woensdag 12 november jongstleden informeer ik u dat u begin december de gevraagde brief over het alcoholslotprogramma tegemoet kunt zien. De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus kst-29398-427ISSN 0921 - 7371TMs-Gravenh…