Reactie op uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State inzake uitzetting Somalische vreemdelingen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 19 637Vreemdelingenbeleid Nr. 1924 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 november 2014 Op verzoek van uw Kamer van 5 november jl. informeer ik u over de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) over de uitzetting van Somalische vreemdelingen.1 De Afdeling heeft geoordeeld dat er ten aanzien van Somalië sinds 7 oktober jl. geen zicht meer is op uitzetting. Sindsdien zijn er nieuwe feiten en omstandigheden waa…