Reactie op een brief met klachten van studenten over de opleiding Bouwkunde aan de Haagse Hogeschool

2014D44521 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 december 2014 Op 5 september 2014 heeft uw Kamer een brief van een voormalig student van de opleiding Bouwkunde van de Haagse Hogeschool aan mij doorgestuurd. In de brief wordt melding gemaakt van klachten over toetsen en examinering aan de opleiding Bouwkunde van de Haagse Hogeschool. De door deze voormalig student ervaren problemen zouden hebben geleid tot studievertraging bij zowel hemzelf als bij een aantal medestudenten. De brief van de voormalig student gaat zowel over de algehele situatie bij de opleiding B…