Cultuur in Beeld 2014

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 32 820Nieuwe visie cultuurbeleid Nr. 124 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 december 2014 Hierbij zend ik uw Kamer de publicatie Cultuur in Beeld 20141. De publicatie schetst een aantal maatschappelijke trends en ontwikkelingen en beschrijft hoe burgers, culturele instellingen en overheden daarop reageren. Tijdens het debat van 24 september 2013 verzocht de Eerste Kamer via de motie Van Boxtel de regering om «het Sociaal en Cultureel Planbureau …