Psychische klachten in relatie tot (arbeids)participatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 29 544Arbeidsmarktbeleid 31 224Participatie van jongeren met een beperking Nr. 576 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 december 2014 Hierbij ontvangt u het rapport «Mental Health and Work: the Netherlands» van de OECD1. Op 3 juli j.l. heeft de Gezondheidsraad het advies «Partici-patie van jongeren met psychische problemen» aan u aangeboden2. Gezien de samenhang reageren wij in deze brief op beide rapporten. Dit doen wij mede n…