Besluitvorming op internationale fiscale dossiers

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 25 087Internationaal fiscaal (verdrags)beleid Nr. 80 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 december 2014 In de afgelopen maanden is in internationaal verband, binnen OESO, EU en G20, verder gewerkt aan maatregelen tegen agressieve belasting- planning door multinationals. Op 16 september 2014 heeft de OESO de eerste tussenrapportage over het Base Erosion & Profit Shifting (BEPS)- project gepubliceerd, waarover uw Kamer bij brief van 16 september 2014 is ingelicht…