Vaarroutes en -snelheden Waddenzee

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 29 684Waddenzeebeleid Nr. 118 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 december 2014 In antwoord op het verzoek van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van 12 november 2014 informeer ik u hierbij over de vaarroute en -snelheden op de Waddenzee. Dit naar aanleiding van gerezen zorgen bij een aantal watersport organisaties. Het is mij bekend dat, onder meer vanuit de recreatievaarders, wordt aangedrongen op (betere) handhaving van de vaarsnelheid o…