Focusonderwerpen in de jaarverantwoording van het Rijk over 2014

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 31 865Verbetering verantwoording en begroting Nr. 64 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 28 november 2014 In de stemming van 3 juli 2014 jl. (Handelingen II 2013/14, nr. 102, item 88) sprak de Kamer haar voorkeur uit over de zogenoemde focusonderwerpen in de jaarverantwoording van het Rijk over 2014. De Kamer stelt voor de onderwerpen fraude en decentralisatie, evenals afgelopen jaar, voor de verantwoording over het jaar 2014 (in mei 2015) als focusonderwerpen aan te me…