Aanbieding van de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 8 en 9 december 2014 te Brussel

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 21 501-07Raad voor Economische en Financiële Zaken Nr. 1212 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 december 2014 Hierbij zend ik u de geannoteerde agenda voor de Eurogroep en Ecofinraad van 8 en 9 december te Brussel. Het is mogelijk dat nog punten worden toegevoegd aan de agenda of dat bepaalde onderwerpen worden afgevoerd of worden uitgesteld tot de volgende vergadering. De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem kst-21501-07-1212ISSN 0921 - 7371TMs-Gravenhage …