Recente ontwikkelingen ten aanzien van de handhaving op de Boordcomputer Taxi (BCT)

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 31 521Taxibeleid Nr. 83 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 november 2014 Hierbij informeer ik u over recente ontwikkelingen ten aanzien van de handhaving op de Boordcomputer Taxi (BCT). In het AO op 16 oktober 2014 heb ik gemeld dat deze eerste periode na inwerkingtreding van de BCT-verplichting voor alle partijen geldt als een gewenningsperiode en dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) haar handhaving gaandeweg uit zal breiden. Naar …