Uitstel beantwoording vragen over de gevolgen van de vogelgriep en de wijze waarop het kabinet deze bestrijdt

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 28 807Vogelpestcrisis (Aviaire influenza) Nr. 177 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 november 2014 De op 19 november 2014 ingezonden vragen over de gevolgen van de vogelgriep en de wijze waarop het kabinet deze bestrijdt (n.a.v. regeling van werkzaamheden van 18 november 2014, (Handelingen II 2014/15, nr. 25) kunnen helaas niet binnen de gevraagde termijn worden beantwoord. De vragen zullen tijdig voor het AO dierziekten en antibioticagebruik, gepland…