Aanbieding ontwerpregeling tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 29 477Geneesmiddelenbeleid Nr. 307 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 november 2014 Hierbij bied ik u, overeenkomstig artikel 2, eerste lid, van de Wet genees- middelenprijzen, een ontwerpregeling aan tot wijziging van de bijlage bij de Regeling maximumprijzen geneesmiddelen waarbij, met ingang van 1 april 2015, herziene maximumprijzen zullen worden vastgesteld1. Het betreft de zesendertigste herijking van de maximumprijzen. Een kennis- geving…