Regeling voor broederijen en vermeerderingsbedrijven getroffen door de bestrijdingsmaatregelen die zijn genomen inzake de vogelgriep

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 28 807Vogelpestcrisis (Aviaire influenza) Nr. 173 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 november 2014 Onderdeel van het pakket aan maatregelen na het aflopen van het landelijk vervoersverbod (standstill) in het kader van de bestrijding van de uitbraak van vogelgriep, is om op dit moment geen nieuw pluimvee aan te voeren naar de bedrijven. Voor de broederijen en de vermeerderingsbe- drijven ontstaat door de overgang van het landelijke vervoersverbod naar …