NIEUWE VERSIE Schriftelijke antwoorden op de vragen eerste termijn van de behandeling van de begroting van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2015 (De wijziging is op pagina 53: Vraag van het lid Berndsen-Jansen (D66)

Vragen van het lid Gesthuizen, S.M.J.G. (SP) Vraag: Wat vindt de minister van miljoenenschikkingen in fraudezaken? Antwoord: De transactie is in fraudezaken een effectief strafrechtelijk handhavingsinstrument. Een hoge transactie of een ontnemingsschikking kan passen in een overheidsbrede interventiestrategie die gericht is op het bereiken van een optimaal maatschappelijk effect van de strafzaak. Bij een transactie kan het OM diverse voorwaarden stellen, waardoor fraude in de toekomst kan worden voorkomen en eventuele slachtoffers schadeloos worden gesteld. Zo valt bij fraude door rechtsperson…