Verslag van de informele Gezondheidsraad van 22-23 september 2014

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 21 501-31Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken Nr. 358 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 november 2014 Hierbij zend ik u het verslag van de informele Gezondheidsraad van 22Œ23 september 2014 te Milaan. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers kst-21501-31-358ISSN 0921 - 7371TMs-Gravenhage 2014 Tweede Kamer, vergaderjaar 2014Œ2015, 21 501-31, nr. 3581 Verslag informele EU bij…