Stand van zaken inzake de opstelling en vaststelling van de meerjarenplannen Caribisch Nederland

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 IVVaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015 Nr. 26 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 november 2014 In uw brief van 13 november jl., vraagt u mij om in een brief de meest recente stand van zaken met betrekking tot de opstelling en vaststelling van de meerjarenplannen Caribisch Nederland aan te geven, inclusief wanneer deze plannen aan uw Kamer worden gestuurd. In antwoord hierop en zoals…