Aanbieding van de "Wetenschapsvisie 2025: keuzes voor de toekomst" alsmede het rapport "Drijfveren van onderzoekers" en een advies over de governancestructuur van NWO

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 29 338Wetenschapsbudget Nr. 141 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP EN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 november 2014 Hierbij bieden wij u de «Wetenschapsvisie 2025: keuzes voor de toekomst» aan alsmede het rapport «Drijfveren van onderzoekers» van het Rathenau Instituut en een advies over de governancestructuur van NWO1. De «Wetenschapsvisie 2025: keuzes voor de toekomst» bevat de kabinets- reactie op het Interdepartementaa…