Aanbieding eerste monitoringsrapportage arrondissementen Gelderland en Overijssel

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 29 279Rechtsstaat en Rechtsorde Nr. 218 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 november 2014 In de toelichting op de Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de vorming van de arrondissementen Gelderland en Overijssel (hierna: de Splitswet) is vastgelegd dat de werking van de arrondissementen Gelderland en Overijsel vanaf het eerste moment wordt gemonitord.1 Deze monitoring …