Onderzoek loondispensatie in de Participatiewet

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 161Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet) Nr. 196 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 november 2014 In mijn brief van 10 april 2014 (Kamerstuk 33 161, nr. 190) heb ik toegezegd …