Uitkomsten van de lopende onderhandelingen met Nustar over verlenging van het contract van Nustar met Sint Eustatius

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 IVVaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2015 Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 november 2014 In uw brief van 13 november jl. verzoekt u om in te gaan op de uitkomsten van de nu lopende onderhandelingen met Nustar over verlenging van het contract van Nustar met Sint Eustatius. Als ook het verzoek om in te gaan op de besprekingen met Nustar op 18 november. Het overleg met Nustar, ov…