Vervanging van het Theoretisch solvabiliteitscriterium door Solvency II rapportages

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 32 013Toekomst financiële sector Nr. 87 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 25 november 2014 Per 1 januari 2016 wordt het nieuwe risicogeörienteerde toezichtregime Solvency II van kracht voor grote en middelgrote verzekeraars1. In mijn brief van 3 december 2013 (Kamerstuk 32 013, nr. 42) heb ik aangegeven dat het van belang is om ter voorbereiding op het nieuwe regime zo snel mogelijk over te stappen op de Solvency II rapportages. Deze zouden ondermeer de rapportage v…