Schriftelijke reactie op de tijdens de eerste termijn ingediende amendementen bij de begrotingsbehandeling Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2015

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XVIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015 Nr. 84 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGE- ZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 november 2014 Bijgaand treft u aan de schriftelijke reactie op de tijdens de eerste termijn door de leden van uw Kamer ingediende amendementen bij de VWS-begroting 2015. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers De Staatssecretari…