Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2015

Geachte voorzitter, Bijgaand treft u aan de antwoorden op de vragen gesteld tijdens de eerste termijn van het debat over de Begroting VWS 2015 op 19 november 2014. Hoogachtend, de Minister van Volksgezondheid, de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Welzijn en Sport, mw. drs. E.I. Schippers drs. M.J. van Rijn Antwoord op de vragen van het Kamerlid Siderius (SP) over wat de regering ouderen te bieden heeft, die getroffen worden door bezuinigingen in de huishoudelijke hulp en sluiting van verzorgingshuizen? Gemeenten krijgen met de Wmo 2015 een brede verantwoordelijkheid voor …