EU-arbeidsmigratie, voortgang en maatregelen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 29 407Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten Nr. 198 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 november 2014 Inleiding Bij de behandeling van de SZW-begroting voor 2014 heb ik toegezegd uw Kamer te informeren over de effecten van het gevoerde beleid op het gebied van EU-arbeidsmigratie. Door middel van deze brief en de als bijlage toegevoegde rapportage1 doe ik, mede namens de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor…