Reactie op het artikel in de NRC van 19 november 2014 over ‘Vertrouwelijke politiedocumenten waren vindbaar via Google’

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 29 628Politie Nr. 491 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 november 2014 In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van 19 november 2014 heeft de commissie besloten mijn reactie te vragen op het artikel in de NRC van 19 november 2014 over «Vertrou- welijke politiedocumenten waren vindbaar via Google». NRC Handelsblad heeft ontdekt dat er vertrouwelijke informatie over rechercheonderzoeken op een privé site stond. Deze kr…