Fraudemaatregelen meststoffenwet

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 037Mestbeleid Nr. 136 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 20 november 2014 Bij brief van 30 januari 2014 (Kamerstuk 33 037, nr. 85) bent u geïnfor- meerd over de aanpak van fraude met mest. Bij deze informeer ik over de voortgang van genoemde maatregelen. Fraude met mest acht ik onaanvaardbaar. Ondernemers die zich inlaten met fraude duperen behalve het milieu ook hun directe collegaTMs. Dat maakt mijn inzet om fraude tegen te gaan onveranderd groot. …