Verslag Begrotingsraad 14 en 17 november 2014

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 21 501-03Begrotingsraad Nr. 82 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 november 2014 Hierbij zend ik u het verslag van de Begrotingsraad van 14 en 17 november 2014 te Brussel. De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem kst-21501-03-82ISSN 0921 - 7371TMs-Gravenhage 2014 Tweede Kamer, vergaderjaar 2014Œ2015, 21 501-03, nr. 821 Verslag Begrotingsraad 14 november 2014 (voortgezet op 17 november 2014) Op vrijdag 14 en maandag 17 november 2014 zijn de Raad van Ministers…