Reactie op het rapport van de Europese Rekenkamer over de Europese Begroting

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 24 202Jaarverslag Europese Rekenkamer 21 501-03Begrotingsraad Nr. 30 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 24 november 2014 Tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 5 november (Handelingen II 2014/15, nr. 20) heeft uw Kamer het kabinet verzocht om een brief met een reactie op het feit dat de Europese Rekenkamer wederom een afkeurende verklaring heeft afgegeven in het jaarverslag over de EU-begroting. Het jaarverslag van de Europese Rekenkamer dient als basis voor de jaarl…