Toezeggingen met betrekking tot naturalisatie in het Algemeen Overleg vreemdelingen- en asielbeleid van 29 oktober 2014

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 19 637Vreemdelingenbeleid Nr. 1928 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 november 2014 Inleiding Tijdens het Algemeen Overleg vreemdelingen- en asielbeleid van 29 oktober jl. heb ik toegezegd u te informeren over de vraag of op dit moment bij de Syrische ambassade in Brussel een nieuw Syrisch paspoort kan worden aangevraagd. Tevens heb ik toegezegd u te informeren over de redenen voor afwijzing van 940 naturalisatieverzoeken alsmede over het onderzo…