Geactualiseerde planning pensioenonderwerpen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 32 043Toekomst pensioenstelsel Nr. 231 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 november 2014 Aanleiding Tijdens het Algemeen Overleg pensioenen op 5 november jl. heb ik uw Kamer een overzicht toegezegd van de op dit moment lopende pensioen- onderwerpen, voorzien van een geactualiseerde planning. Zoals u bekend is, hebben wij dit jaar gewerkt aan verschillende omvangrijke aanpas- singen aan het pensioenstelsel, te weten: de aanpassing van het…