Voortgang aanpak criminele jeugdgroepen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 28 684Naar een veiliger samenleving Nr. 423 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 november 2014 1. Inleiding De aanpak van problematische jeugdgroepen is een prioriteit van dit kabinet. Samen met gemeenten, politie en OM wordt overlast en criminaliteit van deze groepen teruggedrongen. Over de voortgang van de aanpak van deze groepen informeer ik regelmatig uw Kamer. Mijn laatste brief dateert van 6 mei 2014 (Kamerstuk 28 684, nr. 404). Er wordt resultaat ge…