Aanbieding onderzoek gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 24 515Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 294 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 19 november 2014 De extra middelen voor armoede- en schuldenbeleid die gemeenten sinds 2013 ontvangen worden ingezet voor het doel waar ze voor bedoeld zijn. Gemeenten zetten de extra middelen in belangrijke mate in voor armoedebestrijding onder kinderen en preventie, de eerder meegegeven speerpunten. Dit is een van de conclu…