Schriftelijke reactie op de vraag van het lid Van Bommel, gesteld tijdens het AO AVVN van 11 september jl., over een resolutie inzake munitie met verarmd uranium in relatie tot «potential harmful» en «possible harmful»

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 26 150Algemene Vergadering der Verenigde Naties Nr. 141 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 november 2014 Graag bied ik u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken van 13 november 2014 om de Tweede Kamer een schriftelijke reactie te doen toekomen vóór de begrotingsbehandeling plaatsvindt over de vraag van lid Van Bommel gesteld tijdens het AO AVVN van 11 september jl. (Kamerstuk 26 150, nr. 140) inzake munitie…