Stelsel volwassenenreclassering

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 29 270Reclasseringsbeleid Nr. 93 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 november 2014 Inleiding Op 15 januari 2014 heb ik in antwoord op vragen van het lid Oskam (CDA) over een nieuwe speler op de reclasseringsmarkt (Info-Excellente) aangegeven een verkenning te laten uitvoeren naar het stelsel van de volwassenenreclassering en uw Kamer hierover na de zomer te infor- meren1. Met deze brief doe ik deze toezegging gestand. Tevens ga ik in deze brief in…