Aanbieding Uitvoeringsbesluit Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Staten-Generaal1/2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 841Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015) S/ Nr. 170 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitters van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 november 2014 Hierbij bied ik u aan het Uitvoeringsbesluit Wmo 20151 in het kader van een wettelijk voorgeschreven nahangprocedure op grond van artikel 65 van de Wet toelating zorginstellingen. Het besluit is een uitvloeise…