Stand van zaken over de zeehondensterfte in de Waddenzee

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 29 683Dierziektebeleid Nr. 192 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 november 2014 Hierbij wil ik u informeren over de stand van zaken over de zeehonden-sterfte in de Waddenzee. De afgelopen maanden zijn in het Deense en Duitse deel van de Waddenzee honderden zeehonden doodgegaan. Dit wordt veroorzaakt door een vogelgriepvirus. Eind vorige week is in het Nederlandse gedeelte van de Waddenzee een verhoogd aantal dode zeehonden aangetroffen. Het gaat om on…