Reactie inzake het rapport over voedselverliezen en -verspilling van het Committee on World Food Security

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 31 532Voedingsbeleid Nr. 141 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 november 2014 Graag bieden wij u hierbij de reactie aan op het verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken van 16 oktober 2014 inzake het rapport van het High Level Panel of Experts (HLPE) van het Committee on World Food Security over voedselverliezen en -verspilling. Het kabinet deelt de analyse van het HLPE ove…