Continuïteit van zorg voor jeugdigen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 31 839Jeugdzorg Nr. 424 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARISSEN VAN VOLKSGE- ZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 november 2014 Uw Kamer heeft naar aanleiding van de uitzending van Nieuwsuur van 11 november jl. gevraagd nadere toelichting te geven over de garantie op continuïteit van zorg (Handelingen II 2014/15, nr. 23, item 5). In het bijzonder vraagt uw Kamer of gegarandeerd is dat kinderen die nu jeugdhulp krijgen, vanaf 1 januari 2015 kunnen rekenen…