Onderzoek vergelijking opleidingen GGZ beroepen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 29 282Arbeidsmarktbeleid en opleidingen zorgsector Nr. 209 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 november 2014 Aanleiding voor deze brief Met ingang van 1 januari 2013 is de vrijstelling van btw voor gezondheids-kundige verzorging van de mens gewijzigd. De vrijstelling geldt daardoor alleen nog voor diensten door beoefenaren van een medisch of parame- disch beroep die een op dit beroep gerichte opleiding hebben voltooid waarvoor regels zijn geste…